Säljö Barnkolonis historia

tvatt

En del av sommaren i över 70 år!

Säljö Barnkoloni startade 1949 av ”Stiftelsen Majblomman”, för att ge fattiga stadsbarn miljöombyte och för att de skulle få uppleva naturen. Då var det endast de sämst bemedlade barnen som fick åka på ”kollo”. Det fanns då 135 platser men alla gick inte att fylla. Idag spelar det ingen roll, hit vill man oavsett samhällsklass. Säljö Barnkoloni är väldigt eftertraktad och på grund av platsbrist måste vi tråkigt nog säga nej till många sökande. Vi har drygt 350 sökande till 210 platser och många kommer tillbaka år efter år.

Dessa 210 platser är uppdelade på tre perioder under sommarlovet och varje period är 12 dagar. Idag är kolonin ett värdefullt komplement till tex. skolan. För barnen är det en avkopplande semester från skola, föräldrar och andra aktiviteter.

Händelser år för år

 • 1949 slog man upp portarna för Säljö sommarkoloni, men innan dess renoverades byggnaderna upp. En del av pengarna kom från kommunen medan andra kom från bidrag som vänliga människor skänkte. Man hade inte kunnat reparera, måla, byta tak etc. utan dessa pengar. Bryggan vid Säljö sund var i omedelbart behov av förbättring och pengarna till den tiggde skattmästaren ihop hos fastighetsägarna på Säljö och Knösö och bryggan återställdes. Under detta året beslutades också en samordning mellan Majblommekommittén och verksamheten på Säljö. Länsarbetsnämndsdirektören meddelade också att man skulle göra en omfattande ombyggnad.
 • 1950 beslutades att man skulle göra ett varaktigt barnhem för flickor, först och främst för tbc-drabbade.
 • 1952 startade Säljö skollovskolonis verksamhet upp ordentligt. Man la även avlopp och vattenledningar, djupborrade en brunn, drog dit el och teleanslutning installerades.
 • 1953 bestämdes att en poliskonstapel skulle se till ön 2-3 gånger i veckan.
 • 1954 byggde man ännu en sovbarack, la om tak på kök- och personalbyggnad och renoverade upp köket.
 • 1963 önskade socialvårdsstyrelsen överta koloniverksamheten på Säljö men ansökan avslogs.
 • 1986 kom Christer Ericsson in i bilden och blev föreståndare på Säljö Barnkoloni. Sedan dess har allt fortgått och man har byggt nya baracker, duschar etc.
 • 1990-1991 tillkom tonårskollo, innan var det enbart barn mellan 7-12 år.
 • 2002 en egen reningsanläggning invigs.
 • 2003 Nyinvigdes Säljö efter att om- och tillbyggnad hade skett. Ny dusch- och tvättbarack, ny handikappsanpassad barack, tillbyggnad av matsalsbyggnad samt en hel del annat. Ett stort antal sponsorer samt Karlskrona kommun bidrog med 2,6 miljoner för detta ändamål.
 • 2007 gjordes en ordentlig renovering av vår äventyrsbana på området.
 • 2009 la Karlskrona Kommun ut Säljö Barnkoloni för privat upphandling. Cajam AB vann upphandlingen och driver sedan sommaren 2009 verksamheten ute på Säljö.
 • 2012 fick vi nya sängar och bord i matsalen.
 • 2015 Skrev Cajam AB nytt avtal om driften av Säljö Barnkoloni åren 2015-2018.
 • 2018 totalrenoverades köket.
 • 2019 Skrev Cajam AB nytt avtal om driften av Säljö Barnkoloni åren 2019-2022.
 • 2019 fyllde Säljö Barnkoloni 70 år, vilket firades med ett stort tårtkalas!
 • 2020 invigde vi Säljös egen linbana.
 • 2022 kan vi inviga Oles brygga, en vacker,stor & framtidssäker brygga har byggts med hjälp av en stor donation från en fantastisk privatperson.
 • 2022 står en av kollots största investeringar klar då kommunalt vatten & avlopp läggs ner från fastlandet och installeras till kollos fastigheter, en investering som möjliggör väldigt många framtida fantastiska somrar.
 • 2023 Skrev Cajam AB nytt avtal om driften av Säljö Barnkoloni åren 2023-2025.