Ansökan 2021  Period

  Period 1Period 2Period 3

  Period 1Period 2Period 3

  Barnet

  JaNej

  2008200920102011201220132014201520162017201820192020

  JaNej

  2008200920102011201220132014201520162017201820192020

  JaNej

  JaNej

  Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare 1

  Vad räknas som inkomst?
  Den inkomst som avgiften grundas på är först och främst bruttoinkomst, dvs lön innan skatten dragits. Som inkomst räknas också:
  - sjukpenning
  - omskolningsbidrag
  - arbetslöshetsersättning
  - familjebidrag (ekonomisk hjälp vid värnplikt/militärtjänstgöring)
  - pensionsförmåner
  - bidragsdel av statligt studiemedel
  - underhållsbidrag
  - regelbundna bidrag från stiftelser och fonder
  - ränteinkomster över 800:-/år för samtaxerade och 400:-/år för ensamståede
  - fosterbarnsersättning, omkostnadsdelen frånräknas

  Som inkomst räknas inte:
  - barnbidrag
  - bostadstillägg
  - socialhjälp
  - lånedelen av statligt studiemedel
  - invaliditetsersättning
  - vårdbidrag till handikappade barn
  - kommunalt bostadsstöd åt handikappade

  JaNej

  Ja, Jag vill ha ett e-post med all ifylld information och accepterar att Cajam AB skickar dessa via e-post till mig.Nej, Jag vill bara få en bekräftelse på att ansökan mottagits.

  Vårdnadshavare 2  Övrigt

  Personuppgiftsvillkor


  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om er (vårdnadshavare) och ert barn, så som namn, personnummer, adress och ev. sjukdom. Syftet med en sådan behandling är för att skapa förutsättningar för ert barns deltagande på Säljö Barnkoloni.
  Vi har fått era uppgifter från er ansökan på www.saljo.se vilka är nödvändiga för att ge ert barn rätt förutsättningar under sin kollovistelse. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas som längst till september det år ni ansökt om plats på kollo.
  De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personuppgiftsansvarig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
  Personuppgiftsansvarig är Cajam AB 556615-6518, info@cajam.se, 0455 – 103 30. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0455 – 103 30. Du når vårt dataskyddsombud på 0455 – 103 30. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


  Godkännande